www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم و دستورالعمل های آموزشی پرشین ساین - صفحه 1
کد محصول : A 01

5s سیستم اثربخش محیط کار
کد محصول : A 02

موارد ممنوعیت برای بازدیدکنندگان
کد محصول : A 03

نکات ایمنی در انبارداری
کد محصول : A 04

دستورات عمومی کار با مواد شیمیائی
کد محصول : A 05

پوستر آموزشی مونوکسید کربن
کد محصول : A 06

عملکرد مناسب زمان آتش سوزی
کد محصول : A 07

نکات ایمنی زمان انتشار گاز h2s
کد محصول : A 08

نکات ایمنی تابلو برق
کد محصول : A 09

نکات ایمنی کارگاه ماشین ابزار
کد محصول : A 10

نحوه خاموش کردن آتش توسط خاموش کننده دستی
کد محصول : A11

نحوه بکارگیری جعبه آتش نشانی موقع بروزآتش
کد محصول : A12

عملکرد مناسب زمان آتش سوزی2
کد محصول : A13

قیر
کد محصول : A 14

نحوه کار با خاموش کننده
کد محصول : A 15

پوستر کپسول های تحت فشار
کد محصول : A 16

پوستر لوزی خطر
کد محصول : A 17

پوستر ایمنی چطور دستها را بشوئیم
کد محصول : A 18

پوستر برخورد با خطاهای انسانی
کد محصول : A 19

پوستر محل کار اداری
کد محصول : A 20

پوسترایمنی نکات ایمنی در محیط اداری

www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم و دستورالعمل های آموزشی پرشین ساین - صفحه 2
کد محصول : A 21

پوستر ایمنی نحوه خاموش کردن کپسول آتش نشانی
کد محصول : A 22

موارد مهم در رابطه با آتش
کد محصول : A 23

نکات ایمنی در محیط اداری
کد محصول : A 24

پوستر آموزشی انبار
کد محصول : A 25

پوستر ایمنی حفاظت شنوائی
کد محصول : A 26

دستورالعمل تخلیه نفتکش
کد محصول : A 27

دستورالعمل بکارگیری از قرقره آب آتش نشانی
کد محصول : A 28

نکات ایمنی لیفتراک
کد محصول : A 29

نکات ایمنی کاربردی لیفتراک
کد محصول : A 30

نکات ایمنی حمل بار
کد محصول : A 31

گزارش دهی حوادث
کد محصول : A 32

دستورالعمل ایمنی کار با مواد شیمیائی
کد محصول : A 33

طرح قوانین ایمنی
کد محصول : A34

دستورالعمل بشکه پرکنی
کد محصول : A35

دستورالعمل ارسال قیر از بشکه پرکنی
کد محصول : A36

دستورالعمل بارگیری قیر در تانکر
کد محصول : A37

دستورالعمل تخلیه وکیوم باتوم
کد محصول : A38

دستورالعمل بارگیری و تخلیه بار
کد محصول : A39

مقررات ایمنی انبار
کد محصول : A40

دستورالعمل کپسول آتش نشانی

www.PersianSign.ir
تلفن : 66945707 (021) - فکس : 66910676 (021)
تهران - خيابان دکتر فاطمی غربی - روبروی سفارت پاکستان - پلاک 260 - طبقه سوم - واحد 6

علائم و دستورالعمل های آموزشی پرشین ساین - صفحه 3
کد محصول : A41

نکات ایمنی کار با سنگ فرز
کد محصول : A42

نکات ایمنی کپسول تحت فشار